Lista dos Alunos Admitidos

Jul. 24, 2020

Publica-se a lista dos alunos admitidos no Agrupamento nos seguintes anos de escolaridade:

 

Facebook D. Sancho I